Các cổng Donate chính thức

Hiện tại, việc donate ủng hộ Sắc Hiệp Viện & Lão Sắc có thể thiện hiện chính thức bằng 2 phương thước bên dưới đây. Các bro click vào một trong hai hình bên dưới để biết thông tin chi tiết về phương thức donate. Lưu ý là vì tính chất và n cái lý do nên các phương thức donate qua Momo, Backing,… không thực hiện được nhé ^^

    Support Sắc Hiệp Viện
    Logo